Интернет банкарство на Охридска Банка
За да пристапите до страната за најава одберете го вашиот профил

Информација

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека поради технички и комуникациски причини, електронското банкарство – OBSGN@t ќе има потешкотии при најавувањето и при користењето на услугата. Електронското банкарство ќе продолжи со редовно функционирање веднаш по решавање на проблемот, за што навремено ќе бидете известени.

Ви благодариме на разбирањето.

Со почит,

Охридска Банка, Societe Generale Group